Olika sömnadsinstruktioner för att sy gardiner

Här har vi samlat olika sömnadsinstruktioner för att du på bästa möjliga sätt ska ha allt du behöver, för en vacker gardinupphängning, på ett och samma ställe.

Sy gardin med knytband

 1. Klipp ut en mall i mönsterpapper till dina knytband. Nåla fast mallen på tyget och klipp ut så många knytband som du vill ha. Antal knytband beror på gardinens bredd; till en 110 cm bred gardin är det lagom med 7 knytband och till en 140 cm bred gardin är det lagom med 9 knytband. Ett lagom mått att klippa ut knytbanden efter är 50 x 7 cm.
 2. Bestäm därefter gardinens färdiga höjd* och lägg till 10 cm för topp- och bottenfåll (4 + 6 cm). Mät och klipp.
 3. Klipp ytterligare en 6 cm hög tygremsa, som ska vara 2 cm bredare än gardinens färdiga bredd*.
 4. Sicksacka alla klippta kanter.

Sy knytbanden

 1. Vik knytbandets långsida på mitten, rätsida mot rätsida, och nåla.
 2. Sy ihop långsidan med raksöm, en halv centimeter in från kanten.
 3. Vänd ut och in på knytbandet så att sömmen döljs (ett trick är att ha en sticka eller annat långt smalt föremål till hjälp).
 4. Pressa.
 5. Vik in en halv centimeter av knytbandets ändar och sy en raksöm över kortsidan. Gör likadant på övriga knytband.

Tips! Använd ett följsamt tyg till knytbanden, det ger finare knutor.

Sy knytbanden på gardinen

 1. Har du inte sicksackat gardinens tillklippta kanter så gör det. Behöver du fålla gardinens sidor så gör det först.
 2. Vik därefter bak 4 cm av toppenfållen, nåla och pressa. När du har pressat och fått en tydlig vikning kan du ta bort nålarna.
 3. Ta den 6 cm höga tygremsan och vik in 1 cm av remsans alla kanter, även sidokanter, genom att nåla och sen pressa. När du har pressat och fått en tydlig vikning kan du ta bort nålarna.
 4. Nu ska du nåla fast knytbanden på gardinen. Detta gör du enklast genom att lägga ut gardinen plant med avigsidan och den 4 cm nedvikta toppenfållen mot dig.
 5. Vik knytbanden på mitten så att banden blir lika långa. Mät ut vart du ska ha dina knytband så att du får ett jämnt avstånd mellan dem. Placera knytbanden med viket på tyget så att du ovanför tyget har knytbandets lösa tåtar. När du försäkrat dig att du har jämnt avstånd mellan knytbanden så säkra dem med en tillfällig knappnål. Lagom är att nåla fast 2 cm av knytbandets längd på tyget så att du har ca 23 cm band att knyta med ovanför tyget.
 6. Därefter tar du den smala tygremsan med 1 cm invik och lägger över gardinens toppfåll och utplacerade knytband, med rätsidan mot dig och inviken mot gardinen. Gardinens invikta fåll och gardinremsans översta invikta fåll skall ligga kant i kant. Nåla både uppe och nere längs med hela smala remsan.
 7. Den tillfälliga nålen som du satt fast knytbanden med flyttar du och sätter på remsan istället, så att både remsa och knytband hålls på plats.
 8. Därefter syr du en raksöm en halv centimeter in från remsans fyra kanter. Du är nu klar med gardinens ovankant.
 9. Kvar är gardinens bottenfåll, läs mer om hur du enklast syr den under FÅLL.

Förklaringar

* färdig bredd = den bredd du vill att din gardin ska ha när du är klar
* färdig höjd = den höjd du vill att din gardin ska ha när du är klar

Sy en gardin med hällor

 1. Klipp ut en mall i mönsterpapper till dina hällor. Nåla fast mallen på tyget och klipp ut så många hällor som du vill ha. Antal hällor beror på gardinens bredd; till en 110 cm bred gardin är det lagom med 7 hällor och till en 140 cm bred gardin är det lagom med 9 hällor. Du väljer själv hur långa och breda dina hällor skall vara, men ett lagom mått är klippa ut dem i måttet 20 x 10 cm.
 2. Bestäm därefter gardinens färdiga höjd* och lägg till 10 cm för topp- och bottenfåll (4 + 6 cm). Mät och klipp.
 3. Klipp ytterligare en 6 cm hög tygremsa, som ska vara 2 cm bredare än gardinens färdiga bredd*.
 4. Sicksacka alla klippta kanter.

Sy hällor

 1. Vik hällans långsida på mitten, rätsida mot rätsida, och nåla.
 2. Sy ihop långsidan med raksöm, en halv centimeter in från kanten.
 3. Vänd ut och in på hällan så att sömmen döljs. Pressa hällan. Gör likadant på övriga hällor.

Sy hällorna på gardinen

 1. Har du inte sicksackat gardinens tillklippta kanter så gör det. Behöver du fålla gardinens sidor så gör det först. Hur du gör detta enklast läser du mer om under FÅLL.
 2. Vik därefter bak 4 cm av toppenfållen, nåla och pressa. När du har pressat och fått en tydlig vikning kan du ta bort nålarna.
 3. Ta den 6 cm höga tygremsan och vik in 1 cm av remsans alla kanter, även sidokanter, genom att nåla och sen pressa. När du har pressat och fått en tydlig vikning kan du ta bort nålarna.
 4. Nu ska du nåla fast hällorna på gardinen. Detta gör du enklast genom att lägga ut gardinen plant med avigsidan och den 4 cm nedvikta toppenfållen mot dig.
 5. Vik hällorna på mitten så att öglorna formas. Mät ut vart du ska ha dina hällor så att du får ett jämnt avstånd mellan dem. När du försäkrat dig att du har jämnt avstånd mellan dem så säkra dem med en tillfällig knappnål. Lagom är att nåla fast 2 cm av hällans längd på tyget, så att du har 8 cm ögla kvar ovanför tyget.
 6. Därefter tar du den smala tygremsan med 1 cm invik och lägger över gardinens toppfåll och utplacerade hällor, med rätsidan mot dig och inviken mot gardinen. Gardinens invikta fåll och gardinremsans översta invikta fåll skall ligga kant i kant. Nåla både uppe och nere längs med hela smala remsan.
 7. Den tillfälliga nålen du satt fast hällorna med flyttar du och sätter på remsan istället, så att både remsa och häll hålls på plats.
 8. Därefter syr du en raksöm en halv centimeter in från remsans fyra kanter. Du är nu klar med gardinens ovankant.
 9. Kvar är gardinens bottenfåll, läs mer om hur du enklast syr den under FÅLL.

Förklaringar

* färdig bredd = den bredd du vill att din gardin ska ha när du är klar
* färdig höjd = den höjd du vill att din gardin ska ha när du är klar

Skapa en loungegardin

 1. Trä glid på snöre i spåret på skenan.
  Tips! För att stabilisera gardinen klämmer du fast en bit av snöret när du trycker på ändkåpan. På så sätt glider inte gardinens yttersidor med in på skenan när du drar i gardinen.
 2. Har gardinen inget band påsytt upptill så börja med att sy på det. Hur du gör kan du läsa mer om under SY PÅ BAND.
 3. Trä fingerkroken, nerifrån och upp, i fickan på bandet. Trä jämnt antal krokar (antalet ska kunna delas på två), lagom är var tredje ficka.
  Tips! Vill du ha större vågor väljer du var fjärde stora ficka.
 4. Trä sedan fingerkroken i glidet som redan sitter i skenan.
 5. Börja och avsluta med vågen mot dig, inåt rummet.

Tygåtgång

Beräkna att det går åt 1,9 meter tyg för varje meter skena. Tänk på att du ska använda jämnt antal fingerkrokar (antalet ska kunna delas på två) vilket kan påverka tygåtgången något.

Kläm på öljetter

 1. Behöver du fålla gardinens sidor så gör det först. Hur du gör detta enklast läser du mer om under FÅLL.
 2. Vik därefter in en fåll på cirka 8 cm på toppen av gardinen.
  Tips! Du kan också använda vårt förstärkningsband och pressa fast på toppen av gardinens baksida och på så sätt slippa fållen på 8 cm och spara på gardinens längd.
 3. Lägg första öljetten på tyget, centrerat över toppfållen, cirka 7 cm från sidokanten på gardinen till mitten på öljetten. Rita efter den inre cirkeln med en textilpenna.
 4. Vik tyget mitt i cirkeln och klipp ut hålet 3 mm större än den ritade linjen. (Sätt gärna en nål efter det att du vikt för att försäkra dig om att tyget ligger still och att du vikt tyget mitt i cirkeln.)
 5. Repetera ovanstående med 13-16 cm från mitten av öljetten till mitten av nästa öljett.  Till en 130 cm bred gardin är det lagom med 10 öljetter. Viktigt är att du använder ett jämnt antal öljetter (antalet ska kunna delas på två).
 6. Dela öljetterna och knäpp fast dem över hålet.
 7. Kvar är gardinens bottenfåll, läs mer om hur du enklast syr den under FÅLL.

Tips!

Använd med fördel våra nya förstärkta öljetter – även de kläms på plats och sitter fast riktigt ordentligt.

Sy en måttanpassad hissgardin

 1. Börja med att fukta tyget och stryka det torrt innan du klipper ut de exakta måtten. Tyget kan krympa något.
 2. Klipp tyget i färdig bredd* + 4 cm och färdig höjd* + 20 cm. Ska hissgardinen hänga på väggen kan lämplig bredd vara cirka 5 cm utanför fönsterkarmen, för att minska ljusinsläppet på sidorna och undgå att se karmen. Gör den färdiga hissgardinen 1 cm bredare än skenans mått.
 3. Pressa 20 mm fållningsband på hissgardinens långsidor. Klipp av 2-3 mm så att alla trådar sitter fast i fållningsbandet. Låt pappret sitta kvar.
 4. Vik in sidokanterna efter kanten av fållningsbandet. Pressa. Ta bort pappret och pressa fast.
 5. Pressa fast 20 mm fållningsband i nederkant på tygets avigsida. Vik efter bandet (aviga mot aviga) och pressa. Tag bort pappret och pressa fast.
 6. Pressa 20 mm fållningsband på tygets övre kant (avigsidan). Vik efter bandet och pressa ner. Tag bort pappret och pressa fast. Klipp av cirka 0,5 cm längs bandet. Detta ‘göms’ sedan under kardborrbandet.
 7. Nåla på kardborrbandet cirka 2-3 mm från ovankant, och låt det dölja den kant du just klippte av. Pressa fast med pressduk för att inte förstöra bandet.
 8. Första hissgardinbandet fästs över den kant som blir vid punkt 5 ovan. Resten av banden fördelas jämt med 20-30 cm mellanrum upp över gardinen. För att inte lattan skall glida ur sin kanal fäster du banden så här: a) Klipp hissgardinbandet cirka 4 cm längre än gardinens bredd. b) Fördela banden med 20-30 cm mellanrum upp över gardinen och nåla. c) Pressa fast banden, använd pressduk. Lämna cirka 10 cm löst vid varje ända. d) På ena långsidan pressas 20 mm fållningsband fast på bandets rätsida. Tag bort pappret, vik in och pressa fast. Kanalen är nu stängd. e) På andra långsidan pressas 20 mm fållningsband fast på bandets avigsida. Vik in och pressa. f) Lägg två smala ränder lim på fållningsbandets andra sida och pressa fast.
 9. Lägg på hissgardinskenan. Trä snörena från ovankant och ner. I snörlåset ska snörena löpa ‘mot fönstret till’. Samla snörena i en snörsamlare eller en snörklocka. Kontrollera att snörena har lika långt nedhäng och slå en knut.
 10. Dra upp hissgardinen, ordna till vecken. Låt hänga uppdragen så att vecken fixerar sig.

Värt att tänka på!

 • Använd inte för hög värme på strykjärnet (ungefär 180 grader ull/bomull).
 • Om du har mönstrat tyg – tänk på hur den färdiga hissgardinen ska se ut.
 • Maxmått för hissgardin med snördrag är 190 cm bred och 200 cm hög.
 • Mät noggrant innan skenan ska beställas. Både längd och väggavstånd.

Förklaringar

* färdig bredd = den bredd du vill att din gardin ska ha när du är klar
* färdig höjd = den höjd du vill att din gardin ska ha när du är klar

Sy på band

 1. Vik in cirka 6 cm av tygets ovankant och pressa med strykjärn.
 2. Lägg ut bandet på tyget och nåla fast det 5 mm ner från vikningen. Bandet skall vara tygets bredd + 2 cm.
 3. Innan du syr; vik in bandets kortsida, ca 1 cm, mot avigan på gardinen. Läs mer om hur du syr på rynkband och veckband lite längre ner.
 4. Sy raksöm längs ovankanten. Fortsätt sy de tre andra sidorna; bandets nedre kant och de två kortsidorna.

Tips!

Ta den enkla vägen till en veckbandsgardin! Nu finns det ett påstrykningsbart veckband som du pressar fast med ett strykjärn, utan nål och tråd. Allra enklast är att nåla fast veckbandet och sen enkelt vända på tyget och stryka fast det. Därefter trär du bara i fingerkrokar, precis som vanligt.

Rynkband

 • När du syr på ett band med fickor för rynkbandskrok så se till att de små fickorna ligger uppåt, mot dig.
 • Innan du syr är det viktigt att första fickan på bandet kommer cirka 1 cm in på tyget när du viker in bandets kortsida mot avigan på gardinen, för att få vackra resultat på sidorna när du sen hänger upp gardinen. Sy raksömmen ovanför fickorna (ej över dem).
 • Dra i trådarna för att rynka gardinen, knyt trådarna baktill (klipp inte av dem). När du tvättar dina gardiner skall vecken nämligen vara utslätade.
 • Tygåtgången är beroende av hur täta rynkor du vill ha på din gardin. Vill du ha så täta rynkor som möjligt skall du räkna ungefär 2,20 meter tyg för varje meter skena/stång. Till glesare rynkor behöver du inte lika mycket tyg.

Veckband

 • När du syr på ett band med fickor för fingerkrok så se till att fickorna ligger uppåt, mot dig, och att fickornas öppningar pekar nedåt på gardinen.
 • Innan du syr är det viktigt att första fickan på bandet kommer 1 cm in på tyget när du viker in bandets kortsida mot avigan på gardinen för att få vackra resultat på sidorna när du sen hänger upp gardinen. Sy raksömmen ovanför fickorna (ej över dem).

Så trär du i rynkbandskroken

 1. Trä rynkbandskroken, nerifrån och upp och snurra runt, i den lilla fickan på bandet. Fördela dem jämnt över gardinens bredd.
 2. Haka sedan rynkbandskroken i öglan på ringen som hänger på gardinstången eller i gliden som redan sitter i skenan.

Så trär du i fingerkroken

 1. Trä fingerkroken, nerifrån och upp. Fördela krokarna jämnt över gardinens bredd; lagom är var tredje ficka. Vill du ha större vågor väljer du längre avstånd mellan dina krokar.
 2. Haka sedan fingerkroken i öglan på ringen som hänger på gardinstången eller i gliden som redan sitter i skenan.

Så här gör du veck med 2-fingerkrok

 1. Trä första fingret på kroken i första fickan på veckbandet, med kroken mot dig.
 2. Andra fingret trär du i nästa ficka på veckband. För täta veck trär du fingerkrok nummer två direkt i nästkommande ficka, och vill du ha lite glesare mellan vecken så hoppar du över en ficka.
 3. Fördela fingerkrokarna jämnt över gardinens bredd.

Så här gör du veck med 4-fingerkrok

 1. Trä första fingret på kroken i första fickan på veckbandet, med kroken mot dig.
 2. Andra, tredje och fjärde fingret trär du i nästkommande tre fickor på veckbandet. För täta veck trär du fingerkrok nummer två direkt i nästkommande ficka, och vill du ha lite glesare mellan vecken så hoppar du över en ficka.
 3. Fördela fingerkrokarna jämnt över gardinens bredd.

Så här gör du franska veck, även kallat motveck

 1. 4-fingerkrok skapar motveck. Vänd fingerkroken med kroken mot bandet.
 2. Trä fingerkrokens andra finger från höger i bandets första ficka.
 3. Vänd runt fingerkroken så att bandet omsluter hela fingerkroken. Runda fingerkrokens yttersta finger med bandet.
 4. I bandets tredje ficka trär du i fingerkrokens tredje finger.

Så fållar du en gardin med strykjärn

Allra enklast gör du en fåll med hjälp av ett påstrykningsbart fållband som du lägger i fållen och pressar på en halv centimeter in från kanten.

Kirsch fållfixeringsband har klister på båda sidor som smälter vid upphettning.

Sidofåll med symaskin

 1. Behöver du fålla kanterna på gardinens sidor så börja med det, annars kan du hoppa direkt till Bottenfåll.
 2. Sicksacka alla tillklippta sidor.
 3. Dölj därefter sicksacksömmen genom att vika in den, 1 cm. Finast är om du gör en dubbelvikning.
 4. Nåla och pressa.
 5. Sy en vanlig raksöm.

Bottenfåll med symaskin

 1. Mät hur lång gardinen skall vara. Lägg till 6 cm för bottenfåll.
 2. Klipp rätt längd på gardinen och sicksacka därefter kanten.
 3. Dölj därefter sicksacksömmen genom att vika in den. Finast är om du gör en dubbelvikning.
 4. Nåla och pressa.
 5. Sy en vanlig raksöm 5 mm från kanten.

Tips!

Du kan också fålla med hjälp av ett påstrykningsbart fållband som du lägger i fållen och pressar på en halv centimeter ned från kanten.

Sy gardin med kanal

 1. Behöver du fålla kanterna på gardinens sidor så börja med det, annars kan du hoppa direkt till punkt 6.
 2. Sicksacka alla tillklippta sidor.
 3. Dölj därefter sicksacksömmen genom att vika in den, 1 cm. Finast är om du gör en dubbelvikning.
 4. Nåla och pressa.
 5. Sy en vanlig raksöm.
 6. Om du inte redan sicksackat topp och botten på tyget så gör det.
 7. Bestäm dig därefter om du vill ha rynkhuvud eller inte på din gardin. Vill du ha rynkhuvud så viker du bak tillräckligt med tyg för två parallella sömmar med plats för en gardinstång emellan, annars syr du bara en enkel raksöm så långt ner på tyget så att du får plats med en gardinstång emellan.

Den nedre fållen

Den nedre fållen på gardinen kan du antingen fålla upp med en vanlig raksöm eller så väljer du att pressa på ett påstrykningsbart fållband.